Preskoči na vsebino | Preskoči na navigacijo

Osebna orodja

Sections
Nahajate se tu: Domov / Aktualno

Aktualno

Aktualno

Naturpark Nagelfluhkette/A+D. © Nagelfluhkette

Bolzano ©Emilio Vettori

Občina Bolzano je prva »občina z zlatim podnebnim certifikatom« v Italiji

Južnotirolska prestolnica je prejela najvišjo nagrado programa podnebnih občin, ki ga je leta 2016 začela izvajati agencija Klimahaus. Program nudi podporo in podeljuje certifikate tistim občinam, ki vodijo posebno trajnostno energetsko politiko in lokalni razvoj.

Regionalnost kot ključ za destinacije zdravstvenega turizma

Razvoj strategije zdravstvenega turizma pomeni za Alpe odločilno tekmovalno prednost. Ravno podeželske destinacije lahko naravne vire uporabljajo na dobičkonosen način in iz njih razvijajo turistične produkte, ki poudarjajo regionalnost in zdravje.

Graphic Recording, Internal Factors ©Nicoletta Piersantelli

Health – Work – Life!

Lastne pobude lokalnih akterjev ustvarjajo nove zaposlitvene možnosti

Nenavadno, a razgibano leto se bliža koncu

Četrtletno poročilo IV/2020

Corona kriza kot »širokopasovna« priložnost v alpski regiji

Življenje na podeželju je zaradi krize korona virusa postalo še bolj cenjeno. Morda smo v tem trenutku že dosegli napovedano prelomnico, na kateri se podeželski eksodus spremeni v urbanega.

Turizem na prostem kot novi mainstream

Koronapandemija, digitalizacija in zdravje – za vedno več ljudi gore postajajo način preživljanja prostega časa. O tem, ali je na območju Alp mogoče uspešno uresničevati trajnostni in socialno sprejemljiv turizem, so strokovnjaki iz teorije in prakse razpravljali na spletni konferenci, ki je pod naslovom Turizem na prostem z dolgoročno vizijo potekala 16. in 17. novembra 2020.

©Eva Prezelj. Naval turistov na sotesko Vintgar v Sloveniji – ena od pomembnejših tem na konferenci o turizmu na prostem je bilo usmerjanje tokov turistov in obiskovalcev.

Online-Event: Workshop Health – Work – Life!

Ideas for sustainable lifestyles in the Alps – 9. December 2020, online.

©Turizem Bohinj

Samooskrba in sodelovanje je ključno za preživetje majhnih skupnosti – primer iz Slovenije

Slovenija je majhna dežela in ravno ta butičnost je izredno privlačna za turizem. Turizem v Sloveniji je v zadnjih letih doživel pravi razcvet in ravno alpske občine se srečujejo z velikim obiskom turistov. Predvsem turisti iz oddaljenih azijskih trgov so odkrili naravne lepote teh krajev in množično začeli obiskovati turistične občine v Julijskih Alpah.

Generacijski projekti v gorskih občinah

Kako spodbujati interes in sodelovanje mladih in starejših v občinah?

V okviru Art Safientala 2022 bodo lahko mladi iz doline Safiental, zahvaljujoč gene-racijskemu projektu, nekaj dni v vlogi ambasadorjev doline Safiental sprejeli med-narodne umetnike in jih spremljali pri njihovem delu. ©slika ZVG Art Safiental 2016

Upravljanje in energetska strategija: energetske skupnosti državljanov

Med pustimi travniki in izvirsko vodo, griči in ravnicami je 18 občin regije Pordenone (Furlanija-Julijska krajina) sklenilo dogovor o učinkovitejši, racionalnejši in bolj trajnostni rabi naravnih virov energije in o nadaljnjem razvoju svoje pokrajine. Podnebne spremembe in energetika bosta osrednji temi projektnih dejavnosti, katerih cilj je državljane ter javne in zasebne strukture na demokratičen in solidaren način postopoma približati energetski avtonomnosti.

Šolski center Budoia ©Antonio Zambon
Oslo, Hamburg, Dunaj, Bolzano – v razpravah je sodelovalo 250 udeležencev z območja Alp in zunaj njega. ©Provezanost v Alpah

Kakšno naj bo komuniciranje podnebne krize?

Komuniciranje podnebne krize bo učinkovitejše, če bo zasnovano neposredno, nazorno in socialno. O razmerjih med jezikom, psihologijo in družbenimi omrežji je razpravljalo tudi okoli 250 udeležencev spletne konference Našpičiti ušesa, razložiti zgodbe, povezovati stike.

Delavnica online: AlpskiTeden Intermezzo 2020: Mladi in podnebje - Kako mladi v Alpah vidijo svojo prihodnost?

Pogledi mladih na podnebne spremembe v Alpah bodo glavna tema programa Alpskiteden Intermezzo 2020, ki bo potekal od 9. do 10. decembra 2020, online.

© Métropole Nice Côte d’Azur

Novi poti za alpski turizem?

Zimska sezona 2019/20 se je v Franciji zaradi zaprtja zimskih športnih središč, zaradi pandemije korona virusa, ponekod končala celo do štiri tedne prej, kot pričakovano. V soboto, 14. marca 2020, so smučišča doživela situacijo, ki je bila hkrati travmatična in povezovalna.

©CIPRA France
Comic Bela - Kamnik/Slovenia

Projekt speciAlps: Krepitev biotske raznovrstnosti – pilotne regije delijo svoje izkušnje

Urejanje zelenjavnih gredic, sprehodi po gozdu, pogostejše samostojno pripravljanje jedi – zavest o pomenu narave za kakovost našega življenja se je okrepila, tudi zaradi koronakrize. Tako raznovrstni, kot je narava, pa so bili tudi koncepti delovanja petih pilotnih regij iz Avstrije, Francije, Italije in Slovenije v okviru projekta speciAlps, ki je trajal od aprila 2017 do marca 2020. Sodelujoči v projektu so med drugim urejali zbirke domačih semen, organizirali so šolske ekskurzije, odpirali tematske poti itd. Ob zaključku projekta bo izšla brezplačna zbirka, v kateri so predstavljene izkušnje vseh pilotnih regij.

Strokovna konferenca AidA 2020 odpovedana – namesto tega več izmenjav na nacionalni ravni v času korona virusa!

Zaradi krize povezane s korona virusom bomo našo strokovno konferenco, ki smo jo načrtovali v mesecu septembru 2020 v Saas-Fee / CH, preložili na leto 2021. Nov datum konference: 10. - 11.09.2021!

Dogovor za zaščito podnebja - Zmanjšanje porabe energije za en odstotek letno – skupni cilj vseh prebivalcev občine Götzis/AT

Zasebna gospodinjstva, podjetja, otroci v vrtcih in uslužbenci v mestni hiši - vsi tesno sodelujejo za doseganje skupnega cilja, ki si ga je zastavila občina, in sicer - zmanjšati svojo porabo energije za en odstotek letno. Do sedaj so bili v svojih prizadevanjih zelo uspešni.

©Markus Gmeiner: V vlogi »barjanskih detektivov« mladi raziskujejo habitate v občini e5, ki so pomembni za zaščito podnebja.

Delavnica: Občina 4.0 - Nove tehnologije v službi prebivalstva Alp

Strokovna konferenca »Povezanost v Alpah« bo potekala v času od 10. do 11. septembra 2021 v Saas-Fee/CH.

©Saas-Fee

Italijanske alpske občine si prizadevajo za prilagoditve podnebnim spremembam

Listina iz Budoie je bila podpisana v okviru letne strokovne konference, junija 2017 v Budoii, v italijanski pokrajini Furlaniji: gre za prostovoljni dogovor med italijanskimi občinami, članicami omrežja Povezanost v Alpah, v sodelovanju z italijanskim ministrstvom za okolje.

Z BeeAware! do ekološkega čebelarstva

Osrednji namen projekta BeeAware! je bil navdihniti ljudi v alpski regiji, da zaščitijo čebele in tako zagotovijo boljše pogoje za preživetje medu in divjih čebel.

©Imkerverein Liechtenstein

Sopletna konferenca: Našpičiti ušesa, razlagati zgodbe, povezati kontakte

Tako uspemo skupaj preiti na klimatsko nevtralne in odporne Alpe. Sopletna konferenca o komuniciranju na področju podnebnih sprememb, 30.6.–1.7.2020.

©Michael Gams

Sopletna konferenca: Turizem na prostem z dolgoročno vizijo

Med podnebnimi spremembami, trajnostjo in kriznim managementom. 16 in 17 novembra 2020, online.

© Provezanost v Alpah

Letno poročilo 2019 - Biotska raznolikost na pohodu

Leto 2019 je bilo še eno leto številnih zanimivih projektov in dogodkov, ki so nudili obilo priložnosti za izmenjavo vsem članom in zainteresiranim deležnikom. V občinah je potekala široka razprava o raznolikem spektru naravne raznolikosti in biotske raznovrstnosti, o zaščiti čebel in sodelovanju otrok in mladine, stekla pa je tudi realizacija v praksi.

Primer dobre prakse izvajanja projekta KLAR! na temo zaščite čebel

V avstrijski regiji Južna Koroška, članici omrežja občin Povezanost v Alpah, je bil v okviru projektne pobude "BeeAware" uspešno in s pozitivnim javnim učinkom izveden ukrep za zaščito žuželk.

©Peter Plaimer

Občani so ZA biotsko raznovrstnost in cvetoče travnike

Kakšne spremembe je v slovenske občine prinesel projekt SpeciAlps

udeleženci iz vseh treh občin na bohinjskem travniku ©Vida Cerne
Dossena © Galizzi G.

Dossena: Za ponovni zagon poskrbijo mladi

Omrežje pozdravlja občino Dossena kot novo članico

©obcina Triesenberg

Mladi potencial za Alpe - Strokovna konferenca 2019 v Triesenbergu/FL

Kaj je potrebno za uspešno sodelovanje otrok in mladih v občini, da bi se izboljšala kakovost življenja predvsem za mlajšo generacijo? To je bila tema letošnje konference omrežja občin "Povezanost v Alpah", ki je potekala od 20.do 21.09.2019 v članski občini Triesenberg / Malbun v Liechtensteinu.

Pametne občine so privlačne občine

Odkrivanje in izkoriščanje potencialov digitalizacije

Sestanek v občini Saas Fee na temo ugotavljanja potreb(© Peter Niederer)

Vodne krajine SpecialAlps

Od pustih tal do šotnih barjev

© Chiara Aviani
©CIPRA

Zagotoviti perspektivo mladim prebivalcem občin

Mlada, dinamična in polna novih idej

©Ökoinstitut Südtirol_Alto Adige Genossenschaft

Vidnost potencialov trajnostnega turizma v Alpah

Poznavanje in spodbujanje trajnostnih turističnih rešitev v Alpah s projektom "On Tour"

V ritmu s čebelami

Kako na ravnih strehah nastaja nemoten življenjski prostor

© Katrin Löning

Omrežje pozdravlja občino Saint François de Sales kot novo članico

Občina je že zavezana trajnostnemu razvoju

© Saint Francois des Sales
© Mateja Mazgan

Progled nazaj AlpskiTeden Intermezzo - Jutro v Alpah

Prihodnost Alp se začne tukaj in zdaj

© Francesco Pastorelli

Življenje v biotski raznovrstnosti.

V Valli Valdesi naravnega bogastva bo prinesel bližje za študente

Naravni park Biosfera Val Müstair postaja nov član Omrežja občin

Naravni park je del prvi švicarski visokoalpski biosferni rezervat UNESCO.

© Biosfera Val Müstair

Kakovost življenja na preizkušnji (projekt PlurAlps)

Delo v naših pilotnih občinah PlurAlps se je začelo.

Delovna skupina vneto razpravlja o ocenah (© Občina Sattel)
© Birgitt Risch

Park v industrijski coni

Industrijsko območje Schaan prejme ekološko izboljšanje

© Verein GWT Tourismus, Dietmar Walser

Delavnica: Izgledi za prihodnost – skupaj oblikujemo življenjski prostor za mlade

Strokovna konferenca »Povezanost v Alpah« bo potekala v času od 20. do 21. septembra 2019 v Triesenbergu/FL.

Dve novi članski občini v Švici: Ernen in Binn

Digitalizacija obišče vas izjemnega kulturnega in zgodovinskega pomena

© občin Binn/CH

Letno poročilo 2018

Podnebne vizije, trajnostni turizem in prihodnji projekti

© Grosses Walsertal/AT
Huda neurja v Južna Koroška - Karavanke (© Peter Plaimer)

Občutljivost alpskega življenjskega prostora

Upravljanje z nesrečami v Južna Koroška - Karavanke

Propadli projekt vodi k posebnim spoznanjem!

Da je sodelovanje med mesti in podeželjem občutljivo področje, smo že vedeli. Da je tako občutljivo, da bo projekt propadel, tega nismo vedeli.

Konferenci "Dovolite podnebnim vizijam, da postanejo resničnost!"

Vizija zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in s tem omejitev nevarnih posledic podnebnih sprememb se je uveljavila na globalni ravni, a lokalna raven je tista, ki jo mora uresničevati.

Ustanovljeno "Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe (ALPACA)" (© CIPRA International,Caroline Begle)

Barvite Julijske Alpe

Strategije in cilji slovenskih članic omrežja za zeleno prihodnost

© Arhiv Turizem Kranjska Gora
Prenosniki kmalu stalni sestavni del pouka v gorskih občinah kantona Oberwallis? (© Thomas Buchli)

Članske občine iz švicarskega kantona Oberwallis postajajo "pametne vasi"

Več mest po Evropi je že prevzelo naziv "pametno mesto". Ta trend se zdaj prenaša tudi na podeželje. Kajti digitalizacija je, še zlasti za gorske vasi, odlična priložnost za poenostavitev procesov in izkoriščanje novih potencialov.

© Mateja Mazgan

Delavnica: AlpskiTeden Intermezzo - Jutro v Alpah

Omrežje občin vas vabi, da si v koledarček zabeležite datum 3. do 4. aprila 2019 v Innsbrucku/A.

FESTIVAL "BRATI GORE" 2018

Praznovanje alpske kulturne dediščine v sklopu Mednarodnega dneva gora – 11. decembra

»Medobčinsko združenje furlanskih dolin in dolomitov« ali na kratko UTI je aktivno vključeno v projekt „speciAlps“

Delovna skupina, ki sodeluje v projektu, se je odločila ndgraditi pokrajino v treh krajih izven območja parka, saj na njihovem ozemlju obstaja veliko okoljskih in kulturnih znamenitosti.

Parco Regionale Dolomiti Friulane @Antonio Zambon
Innsbruck © Heinz Heiss

Delavnica: Dovolite podnebnim vizijam, da postanejo resničnost!

Konferenca o "Alpskega partnerstva za lokalne podnebne ukrepe" na November 7-8, 2018 v Innsbrucku/A.

Provansa postala članica Omrežja občin

Upravni odbor omrežja občin Povezanost v Alpah je dne 25. maja 2018 na Bledu/Sl sprejel sklep o sprejemu francoske regije Communauté de Communes Alpes Provence Verdon v članstvo omrežja. Nova članica v omrežje vnaša pridih francoske Provanse.

Turizem: dve plati medalje - Letna konferenca 2018 na Bledu, Slovenija

Med začetniškimi tegobami rasti in prizadevanji za trajnostni razvoj – turizem polarizira. Na Bledu je konec maja 2018 na gornjo temo potekala strokovna konferenca, na kateri je več kot 200 udeležencev razpravljalo o tem, kako se lahko dopolnjujeta alpski turizem in kakovostno življenje. Konferenco je organizirala CIPRA v sodelovanju z Omrežjem občin Povezanost v Alpah.

Pogled na Blejsko jezero © Povezanost v Alpah

Polčas: Uspešna konferenca v okviru projekta „PlurAlps“

Osrednja tema mednarodne konference, ki je 16. in 17. maja 2018 potekala v Torinu v Italiji, so bile migracije kot priložnost za družbene in gospodarske inovacije v Alpah.

PlurAlps vmesna konferenca Torino
© Andor Bujdoso, Dreamstime.com

Potujmo s prvo alpsko vozovnico Interrail

Ste še vedno brez načrtov za letošnje poletje? Si počitnice želite preživeti na potovanju po alpskih državah? Potem je projekt Youth Alpine Interrail prava izbira za vas, saj bo 100 mladim omogočil možnost trajnostnega potovanja po Alpah.

Energetsko knjigovodstvo v občinah alpskega prostora © Energetska agencija za Furlanijo-Julijsko Krajino

Energetsko knjigovodstvo v občinah alpskega prostora - Zaživel je PROJEKT TUNE "Energetske kompetence brez meja"

Projekt TUNE "Energetske kompetence brez meja", ki ga financirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Interreg V-A Italija-Avstrija 2014-2020, ponuja zanimive možnosti na področju usposabljanja občin Južne Tirolske, Furlanije Julijske krajine in Koroške.

Več povezanosti preko sodelovanja vseh generacij: Ruggell/LI

S projektom PlurAlps želi lihtenštajnska občina nadaljevati obstoječe projekte in preko njih prebivalcem na vseh življenjskih področjih s pomočjo čezmejnega mreženja in izmenjave zagotoviti izjemen življenjski standard.

© Občina Ruggell/LI

Aktivno usmerjanje socialne in razvojne politike na ravni občine: Sattel/CH

Projekt PlurAps bo omogočil razvoj nove celostne vizije, ki bo občino obogatila z več integracije priseljencev in manj odseljevanja mlajšega prebivalstva.

© Občina Sattel/CH
Fest der Kulturen, Rankweil/A @ Ingrid Ionian

Opremljeni za prihodnost

10 pilotskih občin jemlje pod drobnogled kakovost življenja v svojih občinah, skozi oči priseljenk in priseljencev.

Sant’Omobono Terme – Najpomembnejša je kakovost življenja

Kakovost življenja za prebivalce zagotavlja povezovanje storitev, miru in zdravega okolja.

© Sant Omobone Therme/IT

PlurAlps Konferenca 2018

Napoved dogodka: 16. in 17. maj v Torinu /Italija

Festival kultur, Rankweil/A @ Ingrid Ionian
Občina Bled/SL

Delavnica: Alpski turizem: vključuje kakovost življenja!

Skupna konferenca omrežja občin "Povezanost v Alpah" in CIPRE International bo potekala v času od 25. do 26. maja 2018, na Bledu/SL.

Živeti vizijo, v sodobnem Triesenbergu

Triesenberg je skupaj s prebivalstvom ustvaril novo skupno vodilo.

Letno poročilo 2017

Jubilejno leto v znamenju življenjske kakovosti.

10 let Povezanost v Alpah, Le Sappey/F 2007 © Povezanost v Alpah

„Izmenjava – načrt – realizacija“: učiti se drug od drugega

Podeželje kot vir inspiracije urbanim okoljem!

Bourg d´Oisans/FR © CIPRA France
© Peter Bernik

Alpine Pluralism Award

The Alpine Pluralism Award 2018 will help to make visible recently started and ongoing activities in the Alpine Space, to increase public awareness and provide inspiration for others to replicate these practices.

© Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane/I

Pilotna regija "speciAlps": Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane/I Friaul (UTI)

Varstvo krajine, ki temeljijo na različnih akcijah na področju okoljevarstva in kulture

Pilotna regija "speciAlps": Slovenske Alpe/SL

Vrednosti in zdravilnem potencialu dragocenih lokalnih virov in dobrin

© Mitja Sodja

Pilotna regija "speciAlps": GAL Escartons e Valli Valdesi/I Piemont

Poseben poudarek polaga na biotsko raznovrstnost v kmetijstvu

© Loredana Francoli
© Mathieu Simoulin

Pilotna regija "speciAlps": "Communauté de communes Alpes Provence Verdon" in "PNR des Préalpes d'Azur"/F

Zamiranje kmetijstva botruje postopnemu zamejevanju prostora.

© Gemeinde Bezau/A

Pilotna regija "spciAlps": Vorarlberg/A

Si bodo sodelujoče občine prizadevale za turističnim obiskovalcem do pristnih doživljajskih izkušenj v neokrnjeni naravi

Zimski turizem v (podnebnem) preobratu

Celoletni turizem kot logična posledica učinkov globalnega podnebnega preobrata.

© CIPRA International, alpMonitor, Johannes Gautier

PEACE_Alps: Od teorije k praksi

Projekt, ki nudi podporo občinam pri uresničevanju konkretnih ukrepov na področju varstva podnebja in prilagajanja podnebnim spremembam.

© Credit EWO Energiewende Oberland
Oddaje naročila © Mauren/FL

Čezmejno ekološko udejstvovanje

"Srebrni red za zasluge Republike Avstrije" za župana občine Mauren/FL

Podpis, Budoia/IT © Daniele Marson

Listina iz Budoie: Prilagajanje podnebnim spremembam

Alpske občine so si zadale cilj, da območje Alp spremenijo v primer najboljše praske na področju preventive in prilagajanja podnebnim spremembam.

Bolj jasne strukture – več socialnih ukrepov: Les Belleville/FR

Močno izražen zimski turizem z velikim obsegom sezonskega dela ter visoko stopnjo pri- in odseljevanja zahtevata ustrezne ukrepe in prilagojeno ponudbo za zagotavljanje dobre življenjske kakovosti.

© Les Belleville/FR: Convention Blois

Priseljevanje in sezonsko delo: Brianconnais/FR

Visoka atraktivnost gorske regije mora občini pomagati ohraniti obstoječo ponudbo in le to razširiti z ustreznimi dodatnimi storitvami.

Trg © Pays du Grand Briançonnais/FR
Omrežje občin - fundacija, 1997 © "Povezanost v Alpah"

Alpska zgodba o uspehu

20 let mednarodnih izmenjav med občinami, nešteto aktivnosti in pozitivni dolgoročni učinki. V prihodnje pa: novi projekti, povezani z velikimi in malimi cilji – ki jih lahko dosežemo le skupaj.

© Občina Bad Eisenkappel/A

Želja po več priseljevanja: Bad Eisenkappel/A

Na področju turizma in energije je občina že zelo aktivna. Sedaj pa išče ukrepe, s katerimi bo med drugim privabila še več priseljencev.

Kakovostnejše sobivanje v prihodnosti: Kamnik/SL

Kako še dodatno izboljšati sobivanje obstoječega in novo priseljenega prebivalstva v občinah?

© Archive Photo Association Kamnik

Družini prijazna prihodnost: Gaschurn-Partenen/A

Ustvarjanje atraktivne ponudbe za družine in še več kooperacij – cilji za prihodnost

Igrišče odpiranje © Gaschurn-Partenen/A
Hohenaschau © Tourist Info Aschau im Chiemgau

Angažirano v multikulturno prihodnost: Aschau im Chiemgau/D

Premislek, ki mu sledita izmenjava in optimizacija s ciljem ustvarjanja atraktivne ponudbe za stalno in novo priseljeno prebivalstvo.

© Občina Budoia/I

Tradicionalen nastanek in sodoben razvoj: Budoia/I

Delo na področju administrativnih zadev in spoznavanje metod in procesov za oblikovanje aktivne multikulturne skupnosti.

Poudarek na socialnih storitvah: Übersee/D

S ciljem svojim prebivalcem omogočiti aktivno vaško življenje, povezanost v skupnosti in prijeten dom, si občina prizadeva predvsem za široko ponudbo socialnih storitev za družine in mlade, pa tudi za starejše občane.

© Wolfgang Gasser

Kakovostno življenje za vse!

Oditi ali ostati? Kadar je prebivalstvo alpskega loka soočeno s tem vprašanjem, so na plan poklicane občine, ki lahko s kreativnimi ponudbami in storitvami sleherniku olajšajo odločitev, ali ostati ali oditi.

PlurAlps © Allianz in den Alpen
Ekskurzije po regiji Budoia/I © Diana Crestan

Majhni koraki za velike uspehe

Občine potrebujejo vizije in strategije

Servis za občane, ki ga gorska občina ponuja v obliki aplikacije za pametni telefon (na voljo pri Google Play pod Iserables) © V. Gillioz

Strategije za še večjo privlačnost

Švicarska članska občina je razvila mobilno aplikacijo „Alp mobi“ za boljšo izmenjavo informacij med občino in prebivalstvom.

Strategije za prilagajanje podnebnim spremembam: angažiranost italijanskih občin

Podnebne spremembe imajo v Alpah katastrofalne posledice.

Polcenigo © Francesco Pastorelli

Alpe & ljudje: To je bil Alpski Teden 2016

AlpskiTeden, poskusna platforma za sodelovanje in politični dialog.

Les Belleville/F @ Povezanost v Alpah

Sodelovanje, ki gradi mostove prek Alp

Da se dobre ideje hitro širijo, dokazuje dolgoletno sodelovanje med CIPRO in Omrežjem občin Povezanost v Alpah. Prav to sodelovanje je opogumilo že marsikatero občino, da se je podala na pot trajnostnega razvoja. Med njimi tudi Les Belleville v francoskih Alpah.

Beschlinger Berg @ Georg Rauch

Renesansa „starih“ naravnih vrednot

Projekt Bergheimat (gorska domovina) ponuja ideje za ohranjanje in razvoj naravnega prostora.

Prijazen promet v alpskih občinah

Tako bi lahko zapisali skupni cilj vseh slovenskih občin, članic našega omrežja.

Vlak Bohinj © LTO BOHINJ

Uvodna prireditev: PlurAlps

Skupno razvijanje strategij za obvladovanje demografskega preobrata

Kick-off-Meeting, Dornbirn/AT © Regional Development Vorarlberg
© Archivio Parco Dolomiti Friulani

Tukaj živim, v Furlanskih Dolomitih, svetovni dediščini UNESCO

Od leta 2009 so Dolomiti vpisani na seznam svetovne dediščine UNESCO.

Budoia: mestni trg © Občina Budoia/I

Delavnica: O vizijah, ki povezujejo in akcijah, ki učinkujejo.

Letna strokovna konferenca omrežja občin "Povezanost v Alpah" bo potekala v času od 23. do 24. junija 2017, v Budoi/IT.

Parkovni nadzorniki v naravnem parku Nagelfluhkette

“Ganljiva narava – zaščitena biotska raznovrstnost. Naravni park v gorski verigi Nagelfluhkette kot vzorčna regija za doživljajski turizem.”

Parkovni nadzorniki (od leve proti desni): Carola Bauer, Florian Heinl, Max Löther © Naturpark Nagelfluhkette/D
Großer Möseler/A © Naturpark Zillertaler Alpen

Letno poročilo 2016

Za nami je uspešno in dogodkov polno leto.

© Fotolia lassedesignen

Raznolikost zmaguje!

Kako so lahko občine uspešne pri ravnanju z raznolikostjo v alpskem prostoru, kako naj se soočajo s fenomenom priseljevanja in poskrbijo za boljšo kakovost bivanja?

Več kot 130 dogodkov “Brati gore” širom Alp

Od 5. do 11. decembra – Mednarodnega dneva gora – je v Alpah potekal festival “Brati gore” v organizaciji Alpske konvencije.

© Alpenkonvention

Skupaj močnejši

Srečanje udeležencev ob zaključku projekta YouTurn je bilo tudi priložnost, da mladi predstavijo svoje pobude, ki so jih uresničili v času projekta. Te so segale od ureditve doživljajske poti do raziskovanja tekočih voda.

© CIPRA International
© Arhiv GoodPlace

Kranjska Gora med prejemniki certifikata Slovenia Green

Na Svetovni dan turizma, 27. septembra, je destinacija Kranjska Gora v okviru mednarodne konference Global Green Destination Day prejela certifikat Slovenia Green.

© Ormea/I

Močna deževja v Piemont-u

Prejšnji teden so močna deževja zajela severni del Italije.

Natečaj za nagrado "Constructive Alps"

Švica in Lihtenštajn že četrtič razpisujeta natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps«. Natečaj je namenjen iskanju primerov trajnostne gradnje oziroma obnove objektov vseh kategorij, ki celovito uresničujejo načela trajnostne arhitekture v Alpah.

Župnišča Krumbach/A © Adolf Bereuter

Bled/SL: Občina svetovni slavi

Občina Bled (se razprostira na 72,3 km2 ter z 8035 prebivalci) sodi med manjše slovenske občine.

Blejsko jezero © Bled/SL
Capizzone/I © Fabrizio Gotti

Capizzone/I: nova članica omrežja

Nova članica omrežja občin „Povezanost v Alpah” leži v edinstveni zeleni pokrajini doline „Imagna“.

© La Communauté de communes Escarton du Queyras/F

Združenje občin Escarton du Queyras/F

Nova članica omrežja „Povezanost v Alpah“ se nahaja francosko-italijanski meji, v departmaju Hautes-Alpes.

Karavanke in Alpska konvencija

13. oktobra je Avstrija prevzela predsedovanje Alpski konvenciji za obdobje naslednjih dveh let.

Tinje/A © Peter Plaimer

Naravni prostor: uspeh, kot plod čezmejnega sodelovanja

Mauren je ena izmed občin na območju tromeje FL-A-CH, ki aktivno sodeluje v programu „dynAlp-nature“. Zelo intenzivno se je posvečala temi "Ekološka stanovanjska območja"

© Vorarlberg/A
© Emilio Vettori

Program Podnebna občina: Južna Tirolska na dobri poti da postane Podnebna dežela

12 južnotirolskih občin je od začetka leta 2016 sklenilo, da želijo sodelovati v programu Agencije za energijo Južne Tirolske – Klimahaus (Podnebna hiša) in tako pridobiti naziv »podnebna občina«. S tem želijo občne povečati svojo energetsko učinkovitost na področju celotne občine in v ospredje postaviti trajnostno rabo energije.

Delavnica v Fully na temo Kultura dobrodošlice, Fully/CH © ZVG FDDM

Kultur dobrodošlice na podeželju

Kako lahko občine v podeželskem okolju in gorskih območjih postanejo še bolj privlačne za priseljence?

Raznolikost je zmagovalka!

Zaključna prireditev projekta Skupaj. Živeti v Alpah, 14.10.2016, v okviru Alpskega tedna 2016, Grassau/D

© Fotolia lassedesignen

Cvetoči travniki za večjo kakovost bivanja

Predarlske in lihtenštajnske občine kažejo, kako je mogoče s trajnostno cvetočimi površinami ustvariti dodano vrednost za človeka in naravo in pri tem prihraniti denar in vložek dela.

Krožišče v kraju Götzis © Lucky Hensler
Avstrija © J.Nahmiyaz / Pays S.U.D.

Obisk francoske delegacije v Švici in Avstriji na temo energetskega preobrata

Energetski preobrat je v francoskih Alpah zelo aktualna tema, medtem ko je v občinah avstrijske zvezne dežele Predarlske, članicah omrežja občin Povezanost v Alpah, že postala del njihovega vsakdana.

Günter Emberger © Allianz in den Alpen

Načrtovanje prometa - trajnostno in človeku prijazno

Prof. Günter Emberger je v okviru zaključne konference projekta „Oblikujemo prihodnost Alp“ odpravil različne „mite“ na področju načrtovanja prometa.

Integracija – zanjo smo potrebni vsi, celotna vas!

2. dogodek tridelne serije mednarodnih konferenc na temo priseljevanja v alpskem prostoru, dne 29. aprila 2016 v Leutkirchu/D.

© Fotolia, lassedesignen

Comunità Montana del Friuli Occidentale: Oblikujemo prihodnost"

Dobro življenje v Alpah: krajina, kultura in tradicija zagotovo igrajo pomembno vlogo za dobro življenje izven mesta.

Festivala mladih v Dolomitih © Arhiv Comunità Montana del Friuli Occidentale
© TI Übersee / Ghiradini

AlpskiTeden 2016: "Alpe & ljudje"

Raznolikost v odnosih med Alpami in ljudmi, ki v njih živijo, delajo in preživljajo prosti čas, bo osrednja tema četrte izvedbe AlpskegaTedna, ki bo potekal oktobra 2016 (11. - 15.10.) v kraju Grassau/Achental (Nemčija).

Brati Gore 2015 © Alpska Konvencija

Festival Brati Gore - Dogodek Alpska Konvencija

Praznovanje alpske kulturne dediščine v sklopu Mednarodnega dneva gora – 11. decembra

Zelena prihodnost

Slovenija se pozicionira kot zelena dežela. Slogani in promocije, ki jih uporabljamo v turistične in druge namene, so polne besed kot so trajnostno, zeleno, odgovorno, ekološko.

© Vida Černe: Dobro obiskana delavnica obrezovanja drevja

Integracija – ampak na kakšen način?

2. dogodek v projektu Skupaj.Živeti v Alpah bo 29.04.2016 v Leutkirch/D

© Fotolia, lassedesignen
Zasnežena gorska vasica Ostana © Beccio

Dva vesela dogodka v Ostani

V zimski sezoni 2015/2016 so bila prizadevanja lokalne uprave, izvedena v teku preteklega leta, nagrajena z dvema veselima dogodkoma, ki sta prebivalcem Ostane prinesla dodatnega upanja.

© Allianz in den Alpen

Skupaj močnejši za Alpski prostor!

Strateško srečanje Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ in CIPRE International, dne 12.02.2016 v Innsbrucku/A

Priseljevanje potrebuje integracijo. Integracija potrebuje čas.

Uvodni dogodek tridelne serije mednarodnih konferenc na temo priseljevanja v alpskem prostoru, dne 22. in 23. januarja 2016 v Grainau/D.

© Fotolia, lassedesignen

Varstvo podnebja zdaj! Alpske občine izvajajo ukrepe

Strokovnem posvetu, je 29. in 30. oktobra 2015, Benediktbeuern v Nemčiji

Marc Nitschke (Povezanost v Alpah), Rita Schwarzelühr-Sutter (državni sekretarki), Katharina Conradin (CIPRA International), Thierry Billet (Alpsko mesto leta) © CIPRA International
© Pierre Lacosse, Parc National de la Vanoise

Pozdravljeni, novi prebivalci alpskega prostora!

5. Poročila Alpske konvencije o stanju Alp

Poziv: Varstvo podnebja zdaj!

Poziv alpskih občin svojim prebivalcem in udeležencem COP 21

Delavnica: Varstvo podnebja zdaj!

Podnebne spremembe so globalni fenomen. Za uspešno spopadanje z vzroki in posledicami podnebnih sprememb je nujno potrebno varstvo podnebja na lokalni ravni. Konferenca: 29.-30.10.2015

© Hermann Muigg, Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen

Priseljevanje zaželeno?

Uvodni dogodek v projektu Skupaj.Živeti v Alpah bo 22./23.01.2016 v Grainau/D

© Fotolia, lassedesignen
Saint Martin-de-Belleville/F. © Philippe Royer

Delavnica: Strokovna konferenca Omrežja občin

Strokovna konferenca 2015 bo potekala v francoskem Saint-Martin-de-Belleville/F, v času od 19. do 20. junija 2015.

Uradni sprejem občine Škocjan/A v Podjuni v omrežje Povezanost v Alpah (od leve proti desni: Peter Plaimer, Marc Nitschke, Thomas Krainz, Gabriele Greussing, Katharina Kling, Jakob Strauss)

Prepoznati tveganja, izkoristiti priložnosti. Obvladovanje demografskega preobrata - zagotavljanje mobilnosti in lokalne oskrbe

Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ v skupni razpravi povezuje predstavnike občine z deležniki iz celotne avstrijske Koroške. Škocjan v Podjuni bo postala deveta članica regije„Južna Koroška-Karavanke“, članice omrežja AidA.

Naši gozdovi, naši otroci

Leta 2010 so se v program za zaščito podnebja, ki se izvaja pod okriljem Omrežja "Povezanosti v Alpah", prijavile štiri slovenske občine. S svojo projektno idejo s področja gozdne pedagogike so požele uspeh in našle posnemovalce po vsej Sloveniji. Od majhne pobude do nacionalnega omrežja.

Projekt omrežja občin "Povabilo v gozd" posnemajo po vsej Sloveniji. © Kamnik

Letno poročilo 2014

Prelistajte naše zadnjo poročilo in izvedeli boste še več zanimivosti o projektih in aktivnostih v letu 2014.

Zasajanje drevja v okviru projekta dynAlp-nature, © Osnovna šola Mojstrana/SL
Festival kultur v občini Rankweil/A. © Ingrid Ionian

Skupaj.Živeti v Alpah

Preseljevanje znotraj regije, želena priseljevanja zaradi potreb trga delovne sile, naseljevanje beguncev v podeželskem prostoru, odseljevanje mladih in družin .. občine v alpskem prostoru se soočajo z raznolikimi vidiki problematike pri- in odseljevanja. Naloga, ki jo morajo pri tem opraviti, pa je izredno zahtevna!

V francoski občini Saint-Martin-de-Belleville/F izvajajo renaturacijo visokih barij. Slika prikazuje zaporo kanala  za odvodnjavanje. © Saint-Martin-de-Belleville

dynAlp-nature - in začelo se je premikati!

Pritiski na naravno okolje v Alpah so veliki, kljub temu pa ima varstvo narave v prostorskem načrtovanju in načrtovanju mobilnosti, turizmu ali kmetijstvu pogosto le podrejeno vlogo. Triindvajset občin, ki so članice Omrežja občin "Povezanost v Alpah", se je v okviru projekta dynAlp-nature odločilo naravi vrniti ustrezno vlogo in ji vnovič zagotoviti večji pomen. V nadaljevanju predstavljamo dva primera dobre prakse.

V Nemčiji oblikujemo prihodnost Alp

Posledice demografskega preobrata postajajo vedno bolj opazne v podeželskih območjih alpskega prostora. Kljub temu si prebivalci želijo sodobni in kakovostni življenjski prostor in zaradi tega na občine naslavljajo določene zahteve. V okviru projekta Oblikujemo prihodnost Alp je bila v letu 2014 sprožena razprava na ravni županov in predstavnikov občin, s ciljem izdelati skupne predloge rešitev, ki naj bi pripomogle k ohranjanju uravnoteženih družbenih struktur in k trajnostnemu razvoju občin.

© Biosphäre Entlebuch/CH

„Povezanost v Alpah“ stavi na uspešno sodelovanje.

Člani omrežja občin "Povezanost v Alpah" so se konec julija 2014 srečali na svoji vsakoletni strokovni konferenci, tokrat v avstrijskem Tux-u, v dolini Zillertal.

Tux/A © Allianz in den Alpen
Kendlmühlfilzen/D © Allianz in den Alpen, Gasser

V Grassauu so krojili trajnostni razvoj Alp

Izzivi, pred katerimi je alpska družba, spominjajo na razvejene korenine, saj so mnogoplastni in med seboj vsestransko prepleteni. Če se posamezna problematična področja obravnavajo ločeno, obstaja tveganje, da bo taka obravnava preveč omejena in enostranska.

Slavnostni dogodek ob začetku nemškega predsedovanja Alpski Konvenciji Marc Nitschke in Markus Reiterer, nemška zvezna ministrica za okolje, Barbara Hendricks in Christian Barth, Bavarsko državno ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov. © BMUB

Skupaj za močnejši alpski prostor

Sodelovanje med Omrežjem občin in delovnimi telesi Alpske konvencije vedno bolj intenzivno.

Povezati razmišljanje o naravi in družbi

Potrebe človeka in narave se prekrivajo. Strokovna konferenca 2015.

Udeleženci strokovne konference v dolini Belleville (Vallée de Belleville).
Navigacija